Menu bg

Hakkımızda

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, Çevre lisansı konuları için EK-3C’ de yer alan belgelerin önemli bir kısmını “Teknik Uygunluk Raporu” oluşturmaktadır. Söz konusu raporların bir kısmı için, rapor formatları ilgili Yönetmeliklerde yer alırken, önemli bir kısmı için ise bu formatların yine ilgili Yönetmelik kapsamında Bakanlıkça yapılacak çalışmalarla belirleneceği ifade edilmektedir. firmamız her tür lisans konulu faaliyetlerin Teknik Uygunluk Raporunu hazırlamaktadır.