Menu bg
ÜNAL PEYNİRCİLİK İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. “SÜT İŞLEME TESİSİ” ÇED SÜRECİ BAŞLAMIŞTIR.
Haberle ilgili fotoğraf galeri...

6/12/2013

ÇED SÜRECİ BAŞLANGICI DUYURUSU İlimiz Malkara İlçesi, Organize Sanayi Bölgesi, 11-A pafta, 110 ada, 5 parselde Ünal Peynircilik İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilmesi planlanan “Süt İşleme Tesisi” projesi ile ilgili olarak ile ilgili olarak 17.07.2008 Tarih Ve 26939 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği Gereğince ÇED Süreci Başlatılmıştır. ÇED Yönetmeliği'nin 8. Maddesinde “Valilik, halka yörede Proje ile ilgili olarak başvurunun yapıldığını, ÇED Sürecinin başladığını ve ÇED Süreci tamamlanana kadar Projeye ilişkin görüş, soru ve önerilerinin değerlendirilmek üzere Valiliğe ve Bakanlığa verebileceğini anons, askıda ilan, internet gibi herhangi bir yöntemle duyurur” maddesi gereğince Projeyle ilgili görüş ve önerilerinizin Kurumumuza bildirilebileceği ilanen duyurulur. 22.05.2013

 

DÖNER SERMAYE 2013 YILI FİYAT LİSTESİ GÜNCEL (EK-1)
Haberle ilgili fotoğraf galeri...

5/9/2013

Fiyat listesini indirmek için tıklayın

KÜTLE DENGE SİSTEMİ UYGULAMASI KULLANIMA AÇILMIŞTIR.
Haberle ilgili fotoğraf galeri...

3/5/2013

Lisanslı Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisleri İçin

Kütle Denge Sistemi (KDS) Uygulaması

Kullanıma Açılmıştır.

29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans almış atık geri kazanım ve bertaraf tesislerince doldurulması gereken Kütle Denge tablolarının çevrimiçi doldurulabilmesini sağlamak üzere geliştirilen Kütle Denge Sistemi (KDS) uygulaması kullanıma açılmıştır.

Lisanslı tesislerce daha önce Çevre Bilgi Sisteminden alınmış olan kullanıcı adı ve şifreler geçerli olup, sadece yeni uygulama ekleme başvurusunun http://online.cevre.gov.tr adresinden yapılması yeterli olacaktır. Başvuruya ilişkin tüm yardım dokümanlarına yine aynı adreste bulunan yardım duyurularından ulaşılabilmektedir.

Mevcut lisanslı tesislerin dosya olarak Bakanlığa sundukları kütle denge formları bir süre daha alınmaya devam edecektir. Dolayısıyla bu süre içinde kütle denge formları mevcut uygulamada olduğu gibi dosya olarak Bakanlığa gönderilmeye devam ederken, Ocak 2013 itibariyle lisanslı tesislerce çevrimiçi kütle denge girişleri yapılmaya başlanacaktır.

Bakanlığımızdan lisans almış atık geri kazanım ve bertaraf tesislerince sunulması gereken Kütle Denge tablolarına ilişkin yapılan bildirimler yazılı olarak 30.06.2013 tarihine kadar kabul edilecektir. 01.07.2013 tarihi itibariyle dosya ortamında Bakanlığımıza sunulan kütle denge tabloları kabul edilmeyecek olup, Lisanslı işletmeler sadece kütle denge sistemi uygulaması üzerinden bildirim yapmaları gerekmektedir. Ayrıca, 01.01.2013-30.06.2013 tarihleri arasında yazılı olarak yapılmış bildirimler için kütle denge sistemi uygulaması üzerinden veri girişlerinin yapılması gerekmektedir. KDS uygulamasının kullanım kılavuzu http://www.cygm.gov.tr ve http://www.csb.gov.tr/gm/ced adreslerinde yayınlanmaktadır. Sisteme giriş ve üyelik konusunda sorun yaşayanlar cevre.bilgi@csb.gov.tr adresine 'Kullanıcı Adı','Vergi No' ile sorunlarını özetleyen bir mail atarak yardım alabilirler. Yardım Masası (312) 586 35 81 numaralı telefondan destek vermektedir.

Haberin kaynağı için tıklayın

2013 YILINA AİT İDARİ YAPTIRIMLAR RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI.
Haberle ilgili fotoğraf galeri...

3/5/2013

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2013/1)

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

Haberin devamı için tıklayın

TEKİRDAĞ 1/25000 ‘LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANININ 2.73. MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK OLMUŞTUR.
Haberle ilgili fotoğraf galeri...

3/5/2013

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 1/25.000 ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı Plan hükümlerinin “2. GENEL HÜKÜMLER” başlığı altında “2.73.” maddesi hükmü “2.73. Planlama alanında, 4562 sayılı OSB Kanunu kapsamında ilan edilmiş OSB veya Islah OSB alanlarında doluluk %75 oranına ulaşıncaya kadar; OSB alanları dışındaki mevcut planlı sanayi alanlarında yeni sanayi yatırımlarına izin (ÇED, Ruhsat, Yapı Belgesi vb.) verilmez. Ancak OSB veya Islah OSB olarak ilan edilmiş alanlarda, ilgili OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından OSB’de talep edilen tesis için uygun büyüklükte parsellerin bulunmadığına ilişkin yazılı belgenin Bakanlığımıza sunulması durumunda, Valiliğin teklifi ve Bakanlığın uygun görüşü ile mevcut planlı sanayi alanlarında yer seçimi yapılabilir.”şeklinde değiştirilmiştir.

Söz konusu 1/25.000 ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı Değişikliği (1 pafta) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet binasında 05.03.2013 tarihinde askıya çıkartılmıştır.

Haberin kaynağı için tıklayın